Realiseren dynamische schooldag

Dit deel van de website gaat over het implementeren van een (meer) dynamische schooldag.

Het begrip Dynamische Schooldag is ontstaan rond 2015 als antwoord vanuit het onderwijs op de in 2011 door de WHO uitgeroepen mondiale Pandemie: lichamelijke inactiviteit (sedentair gedrag) met jaarlijks 5,3 miljoen doden... Naast dit gezondheidsaspect zijn er meer gezondheids- en welzijnaspecten om kinderen minder te laten zitten en meer te laten bewegen.

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren om minder te zitten en van bewegen. Nederlands onderzoek laat zien dat kinderen ongeveer twee derde van de schooldag zittend in de klas doorbrengen (Van Stralen e.a., 2013). Op de meeste scholen is er twee keer per dag een buitenspeel-pauze van vijftien minuten en twee keer per week een les bewegingsonderwijs van 45 minuten. Daarmee wordt er met bewegen op school niet elke dag aan de beweegrichtlijn van 60 minuten matig intensief bewegen voldaan.

Omdat het een recent thema betreft wordt er in opleidingen geen of weinig aandacht aan besteed en is er nog weinig over dit thema gepubliceerd. Wel ontstaan er vele (kleine) initiateven die proberen te voorzien in de behoefte van scholen om hun onderwijs meer dynamisch vorm te geven: kaarten, boekjes met ideeën, materialen, interactieve vloeren en muren, spellen. Op het gebied van rekenen zijn enkele grotere initiatieven (Met Sprongen vooruit en Rekenen op het plein van Beweegwijs). Ook zijn de afgelopen jaren workshops en studiedagen ontwikkeld en ontstaan er momenteel enkele meerjarige post-HBO opleidingen.

Vanuit het ondersteuningsteam is er een webinar dynamische schooldag gegeven, waardoor mogelijkheden en behoeften duidelijker zijn. Er zijn artikelen beschikbaar (zie onderstaande stappenplan). Daarnaast hebben we inspirerende scholen bezocht. En zal mogelijk voor veel procesbegeleiders en scholen scholing wenselijk zijn.

Overzicht mogelijkheden voor dynamische schooldag

Er zijn verschillende perspectieven en mogelijkheden om de schooldag dynamischer te maken:

A. Gebruik en inrichting van ruimtes

B. Didactiek:
inzetten van bewegen tijdens een schooldag

C. Roostering:
school-, week- en dagindeling

Hieronder zijn in 9 tegels de verschillende perspectieven en mogelijkheden uitgewerkt. U kunt ook hier de volledige PDF downloaden.

dynamische.png

Stappenplan Dynamische schooldag

Bent u een procesbegeleider voor de dynamische schooldag dan zijn er twee stappenplannen waar u gebruik van kunt maken:

Voorbeelden

U vindt hier een paar prachtige voorbeelden van de dynamische schooldag.