Schoolomgeving

Hoe zorg je dat de schoolomgeving wordt gebruikt om in actie te komen; om meer te bewegen en spelen?

1. Hoe komen kinderen (en hun ouders) naar school en gaan ze naar huis?

Ruim 90% van de kinderen woont binnen een straal van 2 km van school

Kom lopend of fietsend naar school! De schooldag begint dan al met 15 – 20 minuten bewegen!

Een vliegende start voor welzijn en aandacht in de klas het eerste half uur!

Groot voordeel van lopend naar school komen = geen fietsen op het plein en dus meer speelruimte.

Andersom kunnen fietsenstallingen worden weggehaald, waardoor er geen/minder plek voor is voor fietsen …

Actie van school/procesbegeleider

Licht ouders en kinderen voor over de voordelen van lopend (fietsend) naar school komen. Als ouders meelopen hebben zij hun energizer van die dag ook gehad en ze hebben quality time met kind. Enige consequentie: wekker wat eerder zetten😉

Let op: Hoe kunnen kinderen veilig naar school komen?

 • mogelijk klaar-overs
 • loopouders
 • fietsouders voor kinderen die ver weg wonen

Welk voorbeeld geven de leerkrachten? Er zijn scholen die hun ‘eigen’ parkeerplaatsen hebben ingericht als plein en de leerkrachten zetten auto verderop in de wijk en lopen ook naar school.

Wel of geen kiss and ride? Hoe groot?

Electrische stepjes …?

dynamische schooldag

2. Gebruik van de schoolomgeving tijdens schooldag

Gebruik van speelplekken in de omgeving om meer te bewegen en spelen.
Ook om het aantal kinderen op het schoolplein te verkleinen.

 • speelveldjes
 • park/gras
 • natuur

Daily Mile. De school kan verschillende veilige routes rond school uitzetten, die leerkrachten met hun klas kunnen wandelen, joggen, rennen.

Leeraanleidingen voor buitenlessen in de schoolomgeving

 • Parken
 • Speelplaatsen/tuinen
 • Natuur
 • Monumenten
 • Musea
 • Bedrijven en winkels
 • Verenigingen
 • Vrijwilligerswerk
 • Buurtverenigingen
 • Buurtbewoners en hun wensen/competenties/geschiedenis

Domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld

 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Biologie/natuur
 • Burgerschap
 • Verkeer

Meer dan 150 buitenlessen via: https://www.buitenlesdag.nl/buitenlessen/

Let op je vind hier kwart- of halffabricaten.

Actie van school/procesbegeleider

Actie van school/procesbegeleider

Inventariseren hoe kinderen van en naar school komen

Lopen – Fietsen – Auto – Anders

Wat zou hieraan veranderd kunnen worden? Verschuiven van auto naar fiets naar lopen. Wat zou er met vrijkomen van parkeerplaatsen en of fietsenstalling gedaan kunnen worden?

Van welke ruimten in de buurt van school wordt (en door wie en wanneer)  gebruik gemaakt? Spelen en bewegen (sportaccommodaties), geschiedenis (historische gebouwen/plekken), aardrijkskunde, natuur, kunst en cultuur

Hoe zou dit kunnen worden uitgebreid?

Welke contacten liggen er met interessante plaatsen in de omgeving: historische verenigingen, musea, sportverenigingen, kunst en cultuurinstellingen, natuur en milieuverenigingen.

Inventariseren waar meer mogelijkheden liggen

Waar is behoefte aan?

Gezamenlijk (buiten)lessen ontwikkelen, zodat deze door collega’s of in andere jaren goed gebruikt kunnen worden.

Er zijn tientallen buitenlessen te vinden op de site van IVN. Het betreft vaak halffabricaten. Het verdient aanbeveling deze ontwerpen door te ontwikkelen.

https://www.buitenlesdag.nl/buitenlessen/ en bij IVN

schoolomgeving