Aanleiding impuls bewegingsonderwijs

Het doel van de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs komt voort uit het amendement over de deugdelijkheidseis voor bewegingsonderwijs ingediend door Kamerleden Heerema en van Nispen.

In dit amendement is wettelijk vastgelegd dat alle scholen voor primair onderwijs vanaf de start van schooljaar 2023-2024 moeten voldoen aan twee lesuren (advies is twee keer 45 minuten) van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegd leerkracht voor alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Op dit moment haalt nog lang niet iedere school dit.

De overheid wil daarom in samenwerking met de KVLO, de PO-Raad, ALO-Nederland en de VSG scholen ondersteunen bij het realiseren van deze deugdelijkheidseis.

Deze ondersteuning zal bestaan uit de subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs die mede voortkomt uit een motie van Kamerlid Heerema. Met deze motie is er geld beschikbaar gekomen om scholen te helpen bij het realiseren van de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren.

Daarnaast hebben de Kamerleden Heerema en van Nispen vragen gesteld over een mogelijk tekort aan accommodatie.

tikspel