Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Wettelijke verplichting

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn basisscholen uit zowel Europees- als Caribisch Nederland verplicht om minstens twee lesuren bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten per week te verzorgen (het advies is om twee keer 45 minuten te hanteren).

Deze website is gemaakt en inhoudelijk vormgegeven door het ondersteuningsteam voor de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs in samenwerking met de partners OCW, de PO Raad, VSG, ALO-Nederland en de KVLO.

Op deze site vindt u praktische informatie over het realiseren van twee lessen bewegingsonderwijs, de dynamische schooldag, webinars en de wijze waarop het ondersteuningsteam (OTS) en de KVLO u ondersteuning kan bieden.

Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

klimmen.jpg

Brochure OCW urennorm bewegingsonderwijs

(Bericht Ministerie van OCW)

Vanaf 1 augustus 2023 zijn scholen in het primair onderwijs verplicht ten minste twee (les)uren bewegingsonderwijs per week te geven.Deze brochure geeft een antwoord op de veelgestelde vragen over deze urennorm.

Op deze website geeft de KVLO tips over het geven van goed en voldoende bewegingsonderwijs. Wij geven onder meer advies over wat procesbegeleiders, scholen en gemeenten kunnen doen bij een grote afstand tot een gymaccommodatie en hebben een ondersteuningsteam ingesteld dat scholen met raad en daad bijstaat.

Voor vragen kun je bij het ondersteuningsteam van de KVLO ( via ots@kvlo.nl ) terecht.

OCW brochure

GA NAAR

Aanleiding

De aanleiding voor deze website is het amendement Heerema/Van Nispen over de deugdelijkheidseis voor bewegingsonderwijs.

Realiseren van 2 lessen bewegingsonderwijs

Informatie over bevoegdheden en oplossingen voor de kwantiteit van bewegingsonderwijs.

Voor de procesbegeleider zijn er stappenplannen uitgewerkt die het proces ondersteunen.

Realiseren van een dynamische schooldag

Informatie over de dynamische schooldag: zoals effectief gebruik van het schoolplein, het meer bewegen tijdens schooltijd en bewegend leren.

Voor de procesbegeleider zijn er stappenplannen uitgewerkt die het proces ondersteunen.

Opstarten vakgroep

Informatie en een stappenplan met betrekking tot het starten van een vakgroep

Accommodaties voor bewegingsonderwijs

Deze handreiking behandelt de accommodatieproblematiek:

We schetsen eerst het wettelijk kader, vervolgens een gezamenlijke aanpak en daarna zoomen we in op de knelpunten. Per knelpunt wordt aangegeven wat de procesbegeleider kan doen en worden een aantal tips gedeeld.

Handreiking voor gymmen in de buitenruimte

Het ondersteuningsteam subsidie impuls bewegingsonderwijs (OTS) heeft een document ontwikkeld over de randvoorwaarden voor bewegingsonderwijs in de buitenruimte.

Scan bewegingsonderwijs

De scan bewegingsonderwijs geeft een beeld van de kwaliteit van bewegingsonderwijs op een school. De scan zoomt in op acht verschillende thema's.

De scan is behulpzaam voor scholen die de aanvraag toegekend hebben gekregen. Ook scholen zonder subsidie kunnen de scan gratis gebruiken.

Werkgeverschap

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor goed bewegingsonderwijs en het daarbij behorende werkgeverschap conform de onderwijs CAO.

Voor knelpunten en mogelijke oplossingen.

Sitemap navigatiehulp

De navigatiehulp helpt je om informatie makkelijker te vinden.

Ondersteuningsteam

Er is een ondersteuningsteam (OTS) geformeerd. Alle subsidieaanvragers kunnen gebruik maken van de diensten van dit team.

Contact

Heeft u technische vragen wat betreft de aanvraag subsidie, neem dan contact met DUO op.

Heeft u inhoudelijke vragen of bent u op zoek naar ondersteuning vul dan het hulpvraagformulier in om uw vraag te specificeren. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

U mag ook per e-mail contact opnemen.

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen kunt u hier vinden.

Nieuws overzicht

Ga naar overzicht eerdere nieuwsberichten en terugkijk links naar webinars

Eerder verschenen nieuwsbrieven

Ga hier naar de /nieuwsbrieven-ots/