Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Wettelijke verplichting

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens twee lesuren gym per week te verzorgen.

Subsidie

De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs  van het ministerie van OCW ondersteunt scholen op de wettelijke eis voor bewegingsonderwijs vanaf 2023 en op meer bewegen. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen tijdens de schooldag te stimuleren.

Op deze site vindt u praktische informatie over de subsidie, voorbeelden hoe de subsidie in te zetten en op welke wijze wij u ondersteuning kunnen bieden als ondersteuningsteam (OTS) van de KVLO en partners.

Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

klimmen.jpg

GA NAAR

Aanleiding

De aanleiding tot de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs komt voort uit het amendement over de deugdelijkheidseis voor bewegingsonderwijs.

In dit amendement is wettelijk vastgelegd dat alle scholen voor primair onderwijs vanaf de start van schooljaar 2023-2024 moeten voldoen aan twee lesuren (advies twee keer 45 minuten) bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten gegeven door een bevoegd leerkracht.

De regeling

U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider maakt plannen samen met de school/het bestuur om te voldoen aan twee lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegd (vak)leerkracht of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag.

Bewegingsonderwijs en 'meer bewegen'

Binnen de subsidie is er een duidelijk verschil tussen bewegingsonderwijs en meer bewegen.

Het doel van bewegingsonderwijs is om kinderen beter te leren bewegen. Het gaat hierbij om het realiseren van de kerndoelen voor bewegingsonderwijs. We spreken van bewegen als dit ingezet wordt als middel om kinderen meer in beweging te krijgen.

Procesbegeleider deel A

Heeft u de subsidie aangevraagd op deel A dan staan hier adviezen hoe u verder kunt gaan met de uitvoering op bevoegdheden voor- en de kwantiteit van bewegingsonderwijs.

U vindt hier informatie over bevoegdheden en oplossingen voor de kwantiteit van bewegingsonderwijs. Voor de procesbegeleider zijn er stappenplannen uitgewerkt die ondersteunend is aan dit proces.

Procesbegeleider deel B

Heeft u de subsidie aangevraagd op deel B dan staan hier adviezen hoe u verder kunt gaan met de uitvoering op de implementatie van meer bewegen onder schooltijd.

U vindt hier extra informatie over de dynamische schooldag, effectief gebruik van het schoolplein, het meer bewegen tijdens schooltijd en bewegend leren. Voor de procesbegeleider is er een stappenplan uitgewerkt die ondersteunend is aan dit proces.

Ondersteuningsteam

Vanuit de KVLO is een ondersteuningsteam (OTS) die u als subsidieaanvrager kunt bevragen na aanvraag van de subsidie of waarvan u eventueel ondersteuning kunt krijgen.

Scan bewegingsonderwijs

Wilt u weten waar uw school op dit moment staat? Vul dan de scan bewegingsonderwijs in.

De scan is zeer behulpzaam voor scholen die de aanvraag toegekend hebben gekregen. Maar ook scholen zonder subsidie kunnen de scan gratis doen.

Werkgeverschap

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor goed bewegingsonderwijs en het daarbij behorende werkgeverschap conform de onderwijs CAO.

Als werkgever komt u knelpunten tegen om dit te realiseren, mogelijke oplossingen vindt u op de pagina werkgeverschap.

Opstarten vakgroep

Meer informatie over het starten van een vakgroep vindt u hier.

Daarnaast hebben wij een stappenplan voor het starten van een vakgroep en meer informatie over hoe een bestuur zaken kan regelen.

Contact

Alle informatie vindt u in de regeling. Heeft u technische vragen wat betreft de aanvraag subsidie, neem dan contact met DUO op.

Heeft u inhoudelijke vragen of bent u op zoek naar ondersteuning neem dan contact op met het ondersteuningsteam (OTS).