Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Wettelijke verplichting

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens twee lesuren bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten per week te verzorgen (het advies is om twee keer 45 minuten te hanteren).

Subsidie

De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs  van het ministerie van OCW ondersteunt scholen om deze wettelijke verplichting voor bewegingsonderwijs vanaf 2023 te kunnen realiseren (deel A). Scholen die al aan deze verplichting voldoen, kunnen deze subsidie gebruiken om meer bewegen tijdens de schooldag te gaan realiseren (deel B). Denk aan het schoolplein en bewegend leren (Dynamische schooldag).

Deze website is gemaakt en inhoudelijk vormgegeven door het ondersteuningsteam voor de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs in samenwerking met de partners OCW, de PO Raad, VSG, ALO-Nederland en de KVLO.

Op deze site vindt u praktische informatie over de subsidie, voorbeelden hoe de subsidie is in te zetten, webinars aankondigingen en de wijze waarop het ondersteuningsteam (OTS) u ondersteuning kan bieden.

Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

klimmen.jpg

GA NAAR

Aanleiding

De aanleiding voor de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs is het amendement Heerema/Van Nispen over de deugdelijkheidseis voor bewegingsonderwijs.

De regeling

De subsidie kon worden aangevraagd tot 31 september door een bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen.

Bewegingsonderwijs en 'meer bewegen'

Binnen de subsidie is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het realiseren van twee lessen bewegingsonderwijs (deel A) en meer bewegen tijdens de schooldag (deel B).

Procesbegeleider deel A

Informatie over bevoegdheden en oplossingen voor de kwantiteit van bewegingsonderwijs.

Voor de procesbegeleider zijn er stappenplannen uitgewerkt die het proces ondersteunen.

Procesbegeleider deel B

Informatie over de dynamische schooldag, effectief gebruik van het schoolplein, het meer bewegen tijdens schooltijd en bewegend leren.

Voor de procesbegeleider zijn er stappenplannen uitgewerkt die het proces ondersteunen.

Ondersteuningsteam

Er is een ondersteuningsteam (OTS) geformeerd. Alle subsidieaanvragers kunnen gebruik maken van de diensten van dit team.

Scan bewegingsonderwijs

De scan bewegingsonderwijs geeft een beeld van de kwaliteit van bewegingsonderwijs op een school. De scan zoemt in op acht verschillende thema's.

De scan is behulpzaam voor scholen die de aanvraag toegekend hebben gekregen. Ook scholen zonder subsidie kunnen de scan gratis gebruiken.

Werkgeverschap

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor goed bewegingsonderwijs en het daarbij behorende werkgeverschap conform de onderwijs CAO.

Voor knelpunten en mogelijke oplossingen.

Opstarten vakgroep

Informatie en een stappenplan met betrekking tot het starten van een vakgroep

Contact

Alle informatie vindt u in de regeling. Heeft u technische vragen wat betreft de aanvraag subsidie, neem dan contact met DUO op.

Heeft u inhoudelijke vragen of bent u op zoek naar ondersteuning neem dan contact op met het ondersteuningsteam (OTS).

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen kunt u hier vinden.