Presentatie vakbeurs sportaccommodaties Houten

Op donderdag 7 maart heeft het ondersteuningsteam van de KVLO een presentatie gegeven op de vakbeurs sportaccommodaties in Houten. Het thema was wanneer kies je voor een buitengymzaal en wanneer niet?

Welke kansen en uitdagingen zijn er?

Het ondersteuningsteam subsidie (OTS) heeft meerdere locaties bezocht waar een buitengymzaal is gerealiseerd. Tijdens de presentatie bespraken we de kansen en uitdagingen. In de link onder aan de pagina verwijzen we naar het artikel in LO Magazine en de uitgebreide handreiking voor de buitenruimte.

WhatsApp Image 2023-07-04 at 11.53.28

Welke mogelijkheden

De factoren die bepalen of je kiest voor een binnen- of buitengymzaal zijn in het schema hiernaast samengevat.
In het schema maken we keuzes op basis van de kwaliteit van bewegingsonderwijs, de onderwijstijd, de financiƫn en de werkomstandigheden van de leerkracht en leerlingen.

Bij het maken van een keuze voor bewegingsonderwijs gaan we uit van de binnengymzaal. Het recht op een binnengymzaal is vastgelegd in de verordening huisvesting. Bij onvoldoende binnenruimte wordt per situatie onderzocht of een buitengymzaal of een combinatie van binnen en buiten een geschikte mogelijkheid is. Op basis van de randvoorwaarden en visie per school of gemeente wordt dan een keuze gemaakt.

De kwaliteit van het bewegingsonderwijs is leidend. Alle leerlijnen moeten aangeboden kunnen worden. Daarbinnen moet variatie en differentiatie mogelijk zijn.

Vervolgens zijn de werkomstandigheden van de (vak)leerkracht en de leerlingen van belang. Te denken valt aan sanitaire voorzieningen, werkuren in de buitenlucht, schuilplekken voor verschillende weersomstandigheden etc.

In sommige situaties kan de buitengymzaal een goede bijdrage leveren aan de beperking van het verlies van onderwijstijd. Dit verlies ontstaat door verplaatsen van de gymzaal naar school.

Als laatste hebben we aangegeven dat een keuze voor een buitengymzaal geen financieel voordeel oplevert ten opzichte van een binnengymzaal. Het is een keuze op basis van visie en niet als bezuiniging.

mogelijkheden buiten

Hier vindt u het LO Magazine met daarin het basisartikel op pagina 10 over de buitenruimte.

Meer over de buitenruimte vindt u in de handreiking op onze eigen website, hierin staan alle onderwerpen uit het artikel ruim uitgewerkt.