Procesbegeleider deel A

De procesbegeleider die ingezet wordt op deel A zal als doel krijgen om vóór schooljaar 2023-2024 de scholen te voorzien van bevoegde (vak)leerkrachten voor de twee lessen bewegingsonderwijs.

Bevoegdheden voor het bewegingsonderwijs.

Waar begin je? Om de procesbegeleider hiermee op weg te helpen heeft het ondersteuningsteam een stappenplan gemaakt. Middels dit stappenplan kan de procesbegeleider op een planmatige wijze trachten de doelen te realiseren.

Mocht er hulp nodig zijn bij de realisatie van de doelen, dan kun je altijd mailen naar OTS@kvlo.nl, wij helpen je graag verder!

Stappenplan

Stap 1: Analyse maken en knelpunten signaleren

De procesbegeleider maakt een analyse welke scholen:

 • werken met bevoegde (vak)leerkrachten (en welke scholen niet)
 • voldoen aan twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs (en welke scholen niet)

Voorbeeld vragen die een procesbegeleider kan stellen aan de scholen.:

 • Wat is de naam van de school?
 • Hoeveel groepen heeft uw school?
 • Hoeveel groepen krijgen twee lessen bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten per week?
 • Voldoet de school aan de wettelijke eis van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week voor elke groep?
 • Is er een gemeentelijk tekort aan accommodatie om te kunnen voldoen aan een juiste toewijzing?
 • Is de toewijzing van het aantal uren accommodatie door de gemeente voldoende voor de realisatie van twee lessen bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten met als teldatum 1 oktober van het vorige schooljaar?
 • Is er voldoende accommodatie toegewezen voor al uw geformeerde groepen?
 • Is de afstand tot de accommodatie een struikelblok voor het realiseren van in totaal twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs?
 • Op welke afstand bevindt de gymzaal/sportaccommodatie zich ten opzichte van de school?
 • Heeft uw school een andere.reden dan accommodatie om minder dan twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs te realiseren?
 • Worden alle lessen bewegingsonderwijs door een bevoegde leerkracht gegeven?
 • Voor hoeveel lessen is er geen bevoegde leerkracht voor bewegingsonderwijs?
 • Wat is de reden dat de lessen niet door een bevoegde leerkracht worden gegeven?
 • Welke oplossing en/of mogelijkheid ziet de school voor het realiseren van twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegd (vak)leerkracht.
 • Heeft u nog opmerkingen en/of tips voor de procesbegeleider?

Je kunt als procesbegeleider gebruik maken van de enquete link (volgt later) om scholen te bevragen. Bovenstaande vragen zijn dan al in een enquete gezet die direct verstuurd kan worden naar de scholen. De resultaten worden rechtstreeks gemaild naar de school en de procesbegeleider. Uiteraard kun je ook een Google forms of dergelijke zelf aanmaken.

Stap 2: Huidige stand van zaken inzichtelijk maken

De procesbegeleider maakt per bestuur/school inzichtelijk welke knelpunten er zijn.

Stap 3: Plan van aanpak

Onder onderstaande links staat een stappenplan beschreven op bevoegdheden en kwantiteit van bewegen.

Stap 4: Communicatie en overleg

De procesbegeleider stemt het plan van aanpak af met het Gemeente, bestuur, schoolleiders en/of vakleerkrachten. Het doel hierbij is om een duurzame verbinding te bewerkstelligen tussen deze partijen, zodat de verschillende partijen gaan samenwerken op bewegingsonderwijs. Door personeel, materieel en financiën effectiever in te zetten is er een grotere kans dat goed en voldoende bewegingsonderwijs gerealiseerd kan worden.

Stap 5: Uitvoering van het plan van aanpak

Stap 6: Evaluatie en hoe verder?

Evalueer het proces met het bestuur, directie en vakleerkrachten.

Stap 7: Borging

Voor de lange termijn is het van belang om de aanstelling van de bevoegde (vak)leerkrachten voor minimaal twee lessen bewegingsonderwijs per week te borgen. Onderstaande zaken dienen op bestuurlijk niveau geregeld te worden:

 • Structureel maken van de aanstellingen van vakleerkrachten/groepsleerkrachten met bevoegdheid
 • Verbeter de kwaliteit van het bewegingsonderwijs (scholing, vakgroep)
 • Plan van aanpak voor eventuele krimp of groei van de school. Denk ook aan de demografische gegevens van de wijk.
tikspel.jpg

Opstarten vakgroep

Wanneer de procesbegeleider op zoek gaat binnen de stad/regio naar samenwerkingsverbanden met andere scholen/besturen op het gebied van bewegingsonderwijs om vakleerkrachten gezamenlijk te kunnen inroosteren spreken we van het opzetten van een vakgroep.

Het opzetten van een vakgroep brengt veel voordelen met zich mee en bevordert de kwaliteit van leerkrachten die bewegingsonderwijs verzorgen.

Meer informatie over het opzetten van een vakgroep vindt u hier.