2x45 minuten bewegingsonderwijs

Stap 3: Plan van aanpak op kwantiteit

Afhankelijk van de uitkomst van de analyse zal er voor ieder bestuur/school een andere beginsituatie zijn en daarmee een andere strategie om te gaan voldoen aan de wettelijke eis.

De procesbegeleider zal voor het bestuur een plan van aanpak maken hoe de uitdagingen, omtrent het voldoen aan de wettelijke eis van twee lessen (advies 45 minuten) bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten, gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan; inroostering op bestuursniveau, realisatie door middel van het opzetten van een vakgroep bewegingsonderwijs, inroostering op schoolniveau.

Uitdagingen en oplossingen

We zetten hierbij een aantal uitdagingen en mogelijke oplossingen op een rij;

Onvoldoende gymzalen

  • De procesbegeleider gaat in gesprek met afdeling onderwijshuisvesting (bestuur en gemeente). Iedere gemeente en schoolbesturen hebben een op overeenstemming gericht overleg (OOGO).

School met te weinig gymzaal toewijzing

  • De procesbegeleider gaat in gesprek met afdeling onderwijshuisvesting (bestuur en gemeente). Iedere gemeente en schoolbesturen hebben een op overeenstemming gericht overleg (OOGO).
  • De procesbegeleider doet een check of de verordening onderwijshuisvesting opgevolgd wordt.

School verliest veel effectieve leertijd door verplaatsing naar de gymzaal

  • De procesbegeleider ondersteunt in het zinvol invullen van de verplaatsingstijd. Hier kan een link worden gelegd met bewegend leren tijdens de verplaatsing met bus, lopen of fiets.
  • De procesbegeleider stimuleert een samenwerking op vakleerkrachten tussen verschillende scholen. Hierdoor is het mogelijk om een rooster te maken waarbij scholen die veel verplaatsingstijd hebben gebruik maken van de start- en eindtijden van een gymrooster.

Voorbeeld van roostering van vakleerkracht en gymzaal