Startsituatie voorbeeld

In dit voorbeeld wordt gymzaal X gebruikt door 5 verschillende scholen binnen de stad/gemeente.

Alleen school 5 voldoet momenteel aan de frequentie van twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs per week.

De formatie voor de scholen is klein, daar het hier kleine scholen betreft van maximaal 3 groepen in een kleine gemeente. Voor de scholen is het individueel dan ook lastig om een vakleerkracht aan te stellen.

rooster1.png

Oplossing 1

In de oplossing zijn de verschillende scholen gaan samenwerken op het gebied van bewegingsonderwijs/de vakleerkracht.

De vakleerkracht is ingezet op alle scholen, waardoor er in dit geval een 1,0 baan gecreëerd is.

Dit heeft voor deze scholen meerdere voordelen.

  • Er is voor alle lessen een bevoegde vakleerkracht aangesteld. Hierdoor is de bevoegdheid geborgd en niet afhankelijk van groepsleerkrachten die wel/niet bevoegd zijn.
  • School 3 en 4, hadden een lange reistijd, waardoor veel effectieve lestijd verloren ging. Door deze scholen op de start en/of eindtijden van de schooldag te zetten scheelt dit de helft aan reistijd.
  • De vakleerkracht kan een rooster maken, waarbij er zo min mogelijk verschil in groepen zitten. Hierdoor hoeft hij/zij minder om te bouwen richting verschillende leeftijdsgroepen. Hierdoor is differentiëren op groepsniveau makkelijker.
  • De vakleerkracht kan gezamenlijke sportdagen organiseren voor alle scholen.

In dit voorbeeld is gekozen voor een zeer ingewikkeld rooster met 5 scholen om aan te geven wat er mogelijk zou kunnen zijn. Deze gedachtegang is ook met minder scholen een oplossing voor bovenstaande inrooster problematiek.

rooster3.png