Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Stap 3: Formuleren plan van aanpak op bevoegdheid

Afhankelijk van de uitkomst van de analyse zal er voor ieder bestuur/school een andere beginsituatie zijn en daarmee een andere strategie om te gaan voldoen aan de wettelijke eis.

De procesbegeleider zal voor het bestuur een plan van aanpak maken hoe de uitdagingen omtrent het voldoen aan bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs worden gerealiseerd.

Overzicht bevoegdheden

We zetten een aantal uitdagingen en oplossingsmogelijkheden op een rij;

School zonder bevoegde leerkrachten.

  • De procesbegeleider kan inzetten op het aantrekken van een bevoegd (vak) leerkracht voor de lessen bewegingsonderwijs.
  • De procesbegeleider kan inzetten op het bevoegd maken van één of meerdere groepsleerkrachten via de leergang bewegingsonderwijs. Het advies hierbij is om een bevoegd groepsleerkracht met motivatie voor het vak bewegingsonderwijs voor één of liefst meerdere groepen in te zetten.

School met gedeeltelijk bevoegde leerkrachten.

  • De procesbegeleider kan inzetten op het aantrekken van een bevoegd (vak) leerkracht voor de lessen bewegingsonderwijs die gegeven worden door niet bevoegde leerkrachten.
  • De procesbegeleider kan inzetten op een rooster, waarbij bevoegde leerkrachten de lessen van niet bevoegde leerkrachten geven.
  • De procesbegeleider kan inzetten op het bevoegd maken van één of meerdere groepsleerkrachten via de leergang bewegingsonderwijs. Het advies hierbij is om een bevoegd groepsleerkracht met motivatie voor het vak bewegingsonderwijs voor één of liefst meerdere groepen in te zetten.

School wil inzet van een vakleerkracht maar is te klein om een volwaardige aanstelling te kunnen bieden.

  • De procesbegeleider gaat binnen de stad/regio op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere scholen/besturen op het gebied van bewegingsonderwijs om vakleerkrachten gezamenlijk te kunnen inroosteren.

Het maken van een netwerkanalyse is essentieel.