Ondersteuning aanvraag

Heeft uw school en/of bestuur in december beschikking gekregen over de subsidie dan kunt u gebruik maken van de scans op deze website. Deze scans helpen om de huidige beweegsituatie in kaart te brengen en gericht te bepalen op welke scholen en op welke thema’s ontwikkeld kan worden.

Daarnaast is vanuit de KVLO een ondersteuningsteam(OTS) die u kunt bevragen of waarvan u eventueel ondersteuning kunt krijgen. U kunt contact opnemen met het OTS.

skateboard.jpg