Ondersteuning aanvraag

Het ondersteuningsteam subsidie (OTS) impuls en innovatie bewegingsonderwijs was opgezet door de KVLO vanuit de regiegroep OCW, PO Raad, VSG en ALO-NED ter ondersteuning van de procesbegeleiders en scholen/besturen.

Het OTS heeft de inhoudelijke input geschreven die op deze website wordt aangeboden, de webinars verzorgt ter ondersteuning van de subsidie, de scan bewegingsonderwijs ontwikkeld en heeft als helpdesk gefungeerd voor procesbegeleiders en scholen/besturen.

a83b00aa-19bb-4477-b823-dbf17d8847f6

Het OTS team

Simone de Vries

Vakgroep coördinator Lelystad

Expertise: leidinggeven vakgroep/personeelsbeleid binnen onderwijs CAO, samenwerking schoolbesturen onderling en met de gemeente, onderwijshuisvesting (roostering, standaard inrichting, nieuwbouw, onderhoud en beheer in samenwerking met gemeente) inzet combinatiefuncties vanuit onderwijs, samenwerking JOGG, Sport en Vitaliteitsakkoord.

Peter Kool

Ex vakleerkracht, Ex teamleider ’S-PORT KIDS Den Bosch, Procesbegeleider voor scholen binnen de gemeente Heusden

Eigenaar van Kool Move Advies

Expertise: Samenwerking onderwijsbesturen, verbinder/adviseur onderwijsbestuur, sportbedrijf en gemeente , ervaring met Sport CAO en Gemeentelijke CAO, opzet beweegactiviteiten tijdens en buiten schooltijd, promotie gebruik vakleerkrachten binnen PO, Begeleiding vakleerkrachten PO, vorming en sturing vakgroep bewegingsonderwijs, medeontwikkeling gemeentelijk/vakgroep communicatie platform Bewegen Samen Regelen

Wim van Gelder

Opleider, ontwerper en inspirator op het gebied van Bewegingsonderwijs, Schoolpleinen, MRT, Dynamische Schooldag (incl. bewegend leren)

Mede-eigenaar van Alles in Beweging en Stimuliz, auteur van Basislessen Bewegingsonderwijs 1,2 en speelzaal, Zorg voor Beweging en Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen. Ontwerper van de 4 S-en test.

Expertise: Bewegingsonderwijs, Schoolpleinen, MRT, Monitoren (LVS-en), Bewegend leren, en dynamische schooldag.

Rob Heidenreich

Directeur basisschool 't Lichpunt in Rhoon. Ex vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Sportiefste school van Nederland 2022.

Expertise: Onderwijsinhoud, dynamische school, schoolbesturen, inzet vakleerkracht.

Oscar Scipio

Adviseur PO bewegingsonderwijs KVLO

Coördinator vakgroep bewegingsonderwijs Almere, Auteur LVS Volg Mij

Expertise: Onderwijs inhoud, verbinder/adviseur bewegingsonderwijs (op landelijk en bestuurlijk niveau), begeleiding vakleerkrachten, onderwijs CAO, vorming en sturing vakgroep, vakwerkplan/beleid en leerlingvolgsysteem Volg Mij.

Wiebe Faber

Adviseur PO bewegingsonderwijs KVLO

Coördinator vakgroep bewegingsonderwijs Almere, Auteur LVS Volg Mij

Expertise: Expertise: Onderwijs inhoud, verbinder/adviseur bewegingsonderwijs (op landelijk en bestuurlijk niveau), begeleiding vakleerkrachten, onderwijs CAO, vorming en sturing vakgroep, vakwerkplan/beleid en leerlingvolgsysteem Volg Mij.