Bewegen tussen leren

Bewegen tussen leren = de afwisseling van zittende leren met een dynamische activiteit.

Zorg dat deze dynamische activiteiten slim in het dagrooster zijn gevlochten

 • Pauzes. De vraag is of pauze een juiste benaming is binnen een dynamische schooldag, alle onderdelen van de dag zijn van belang …
 • Bewegingsonderwijs, drama en dans en ook ontspannen, stilte, Yoga e.d.
 • Techniek, muziek, zang en handvaardigheid kunnen ook dynamiek geven
 • Energizers

Energizers

Energizers hebben uiteraard een functie binnen

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de groepsdynamiek
 • het voorkomen van pesten
 • burgerschap en democratische vorming

Binnen de gouden weken kunnen energizers en met name kennismakingsspelen en samenwerkingsspelen vaker worden ingezet.

B2

Actie van school/procesbegeleider

Waaruit bestaat het huidige aanbod

 • Hoe zien de dagroosters er nu uit? Hoe zit bewegen tussen leren in het rooster?
 • Repertoirekennis?
 • Materiaal?
 • Inventariseren waar meer mogelijkheden liggen
 • Waar is behoefte aan?
B1 - 3