Schoolgebouw: Plekken waar bewogen kan worden

Gebruik van gangen

 • Hoeken
 • Flexplekken

Gebruik van de grote ruimten

 • Aula
 • Speelzaal
 • Gymzaal
 • Extra lokaal
 • Energizers
 • Sociaal -emotionele ontwikkeling
 • Weerbaarheid
 • Motorlabs
 • Motor & learning labs (bewegend leren)
schoolgebouw 1.png

Coördinator Dynamische Schooldag

 • Inventariseren van huidige mogelijkheden van het gebouw
 • Inventariseren waar meer mogelijkheden liggen
 • Waar is behoefte aan?
 • Eventueel organiseren en ontwikkelen van motor & learning labs / hoeken
schoolgebouw 2.png