Voor richtlijnen m.b.t. schoolpleinen

paragraaf 5 van Kwaliteitskader_Huisvesting_2021.pdf (ruimte-ok.nl)

Voor een scan van je schoolplein/buitenruimte:

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/bvo-scan/

Schoolplein inrichten als speelplaats voor iedereen

 • Sociaal en fysiek veilig voor iedereen
 • Uitdagend voor alle leeftijden en wensen
 • Aantal kids/m2; dit is de belangrijkste factor m.b.t. het creëren van een prettige, zinvolle pauze. Minimaal 5m2 per kind.
 • (meer) Gescheiden pauzetijden
 • Andere speelruimten in de buurt van de school benutten
 • Vaste materialen
 • Losse materialen
 • Belijning
 • Zonering
 • Roostering
 • Begeleiding
 • Zie drie artikelen ‘Het schoolplein wacht ’van Goedhart, van Gelder en Janssen

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

Schoolplein inrichten als didactische plaats/buitenlokaal

Domeinen

 • Techniek
 • Groen/natuur/biologie
  • Insectenhotel
  • Vogel- en vleermuiskasten
 • Rekenen en wiskunde
  • Lijnen
  • Honderdvelden
 • Nederlands
 • Wetenschap en techniek
  • Zand en water
  • Blokken, banden, planken …
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Burgerschap
 • Verkeer

Randvoorwaarden

 • Shelter (tarp, dak, buitenlokaal)
 • Theater(s) om instructie te kunnen geven, voorlezen, overleggen
Outdoor lokaal.jpg

Gebruiksmomenten

Kleine pauze* (= pedagogische tijd) Organisatie & Begeleiding?

 • Grote pauze* Organisatie & Begeleiding?
 • Tijdens schooltijd
 • Voor en na schooltijd Mogelijkheden/stimulatie/organisatie

*de vraag is of ‘pauze’ een juiste benaming is omdat ook deze momenten onderwijsdoelen dienen.

shutterstock_59131981.jpg

Actie van school/procesbegeleider

 • Observeren van kwaliteit van spel en bewegen op het plein
 • Inventariseren huidige mogelijkheden van het plein
 • Inventariseren waar meer mogelijkheden liggen
 • (meer) Spreiden van ‘pauzetijden’
 • Roostering/structuur
 • Begeleiding (kinderen/leerkrachten/anders)
 • Waar is behoefte aan?
 • Welke aanpassingen zijn (op termijn) gewenst
 • Scholing/advies voor leerkrachten (organisatie en begeleiding)
 • Lessen ontwikkelen
 • Naschools aanbod