De Klas: Inrichten

Mogelijkheden om de klas dynamischer in te richten.

 • meubilair
 • opstelling
 • hoeken
 • gang gebruiken

Meubilair kan voor dynamiek voor kinderen en de leerkracht zorgen. Denk aan:

Sta tafel, tussen-in-tafel, zitkussen, zitschijf, zitbal, wiebelkruk, fietsstoel (deskbike), bankje, (kleine) fatboy,      kleedje, bankstel, trapband.

Vanaf groep 5 kunnen kasten gebruikt worden als staplek. Tot groep 5 kunnen kinderen aan hun tafeltje staan.

Als er verschillend materiaal aanwezig is in de klas, moet er worden nagedacht over wie, wanneer en waarvan gebruik van mag maken.

De opstelling van de klas kan mogelijkheden bieden om activiteiten dynamischer aan te bieden

 • toets-opstelling
 • twee aan twee/rijtjes
 • werken in 4 groepen voor bepaalde activiteit, denk ook aan kring om tafels heen
 • werken in 6 groepen voor bepaalde activiteit, denk ook aan kring om tafels heen
 • theater
 • ruggengraat voor de slimme estafette
 • leeg lokaal alle tafels en stoelen aan de kant.

Leer kinderen binnen en coöperatieve werkvorm deze opstelling snel (en met weinig geluid) neer te zetten

Hoeken inrichten

Door hoeken in te richten, zoals in groep 1 en 2 gebruikelijk is, kan meer dynamiek ontstaan. Denk aan hoek met statafels of een bankstel of techniekhoek of …

Gangen gebruiken

Uiteraard bied een aangrenzende gang voor veel mogelijkheden om bewegend leren of Energizer aan te bieden

Soms kan de buitenruimte – grenzend aan lokaal –gebruikt worden.

Dynamische klas.png