Beter leren bewegen

Beter leren bewegen verdelen wij in de grote motoriek en de kleine motoriek.

Grote Motoriek

 • Bewegingsonderwijs
 • Hoeveelheid tijd en verdeling
 • 2 x 45 minuten per week is de wettelijke verplichting vanaf 1 augustus 2023
 • 3e gymles organiseren zorgt voor meer dynamiek
 • 5 x 30 minuten slim in het rooster zetten. Bewegend leren is een onderdeel van deze lessen
 • Kwaliteit – zie scan bewegingsonderwijs via www.impulsbewegingsonderwijs
 • Beweegtijd
 • Niveaus
 • Uitvallers?
 • Zorgverbreding/MRT, soms in samenwerking met zorgprofessionals (Fysio- en Ergotherapeut)
 • Signaleren en volgen van de ontwikkeling van kinderen - monitoring
 • Verwijzen/Zorgpad
 • Verbinding met Schoolplein en buitenspelen
 • Naschools aanbod
 • Aandacht voor kwaliteit van de aanbieders in samenhang met de visie van de school
B1 - 1

Kleine motoriek

 • Handigheid is van belang, een groot deel van de kinderen gaat geld verdienen met de handen
 • Schrijven
 • Wordt de ontwikkeling van de kleine motoriek ook gevolgd (monitoren)
B1 - 2

Actie van school/procesbegeleider

Waaruit bestaat het huidige aanbod

 • Wat betreft de kwantiteit
 • Wat betreft de kwaliteit van de lessen

Gebruik hiervoor eventueel de scan bewegingsonderwijs: https://impulsbewegingsonderwijs.nl/scan-bewegingsonderwijs/

Inventariseren waar meer mogelijkheden liggen

Waar is behoefte aan?

B1 - 3