Bewegen om te leren

Bij bewegen om te leren is er een verbinding tussen de activiteit en de te leren taak. Door de beweging, spel, ervaring wordt de leerervaring verrijkt/versterkt.

Grofweg twee vormen

Automatiseren (memoriseren)

Tellen
Tafels
Spellen (Ned/Eng/Fries)
Topo

Tot inzicht/begrip komen

Rekenen
- Positioneren
- Metriek stelsel

Topgrafie
Taal – begrippen
Wereldoriëntatie (AK, GE, Natuur)

B4

Actie van school/procesbegeleider

Waaruit bestaat het huidige aanbod

  • Hoe vaak wordt Bewegen om te leren aangeboden
  • Welke activiteiten?
  • Inventariseren waar meer mogelijkheden liggen
  • Repertoirekennis?
  • Materiaal?
  • Waar is behoefte aan?
B1 - 3