Introductie

Dit deel van de website gaat over het implementeren van een (meer) dynamische schooldag. Deel B van de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs van het ministerie van OCW.

Het begrip Dynamische Schooldag is ontstaan rond 2015 als antwoord vanuit het onderwijs op de in 2011 door de WHO uitgeroepen mondiale Pandemie: lichamelijke inactiviteit (sedentair gedrag) met jaarlijks 5,3 miljoen doden... Naast dit gezondheidsaspect zijn er meer gezondheids- en welzijnaspecten om kinderen minder te laten zitten en meer te laten bewegen.

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren om minder te zitten en van bewegen. Nederlands onderzoek laat zien dat kinderen ongeveer twee derde van de schooldag zittend in de klas doorbrengen (Van Stralen e.a., 2013). Op de meeste scholen is er twee keer per dag een buitenspeel-pauze van vijftien minuten en twee keer per week een les bewegingsonderwijs van 45 minuten. Daarmee wordt er met bewegen op school niet elke dag aan de beweegrichtlijn van 60 minuten matig intensief bewegen voldaan.

Omdat het een recent thema betreft wordt er in opleidingen geen of weinig aandacht aan besteed en is er nog weinig over dit thema gepubliceerd. Wel ontstaan er vele (kleine) initiateven die proberen te voorzien in de behoefte van scholen om hun onderwijs meer dynamisch vorm te geven: kaarten, boekjes met ideeën, materialen, interactieve vloeren en muren, spellen. Op het gebied van rekenen zijn enkele grotere initiatieven (Met Sprongen vooruit en Rekenen op het plein van Beweegwijs). Ook zijn de afgelopen jaren workshops en studiedagen ontwikkeld en ontstaan er momenteel enkele meerjarige post-HBO opleidingen.

Als gevolg van het prille bestaan van dit thema, zullen de meeste procesbegeleiders bij hun aanstelling beperkte kennis en vaardigheden hebben op dit gebied. Dat maakt het aansturen van het proces uitdagend.

Vanuit het ondersteuningsteam zullen enkele webinars worden gegeven, waardoor mogelijkheden en behoeften duidelijker zullen worden, er zijn artikelen beschikbaar (zie onderstaande stappenplan). Daarnaast plannen we school bezoeken aan inspirerende scholen en zal daarnaast voor veel procesbegeleiders en scholen scholing wenselijk zijn.

Link naar webinar

Overzicht mogelijkheden voor dynamische schooldag

Er zijn verschillende perspectieven en mogelijkheden om de schooldag dynamischer te maken:

A. Gebruik en inrichting van ruimtes

B. Didactiek:
inzetten van bewegen tijdens een schooldag

C. Roostering:
school-, week- en dagindeling

Hieronder zijn in 9 tegels de verschillende perspectieven en mogelijkheden uitgewerkt. U kunt ook hier de volledige PDF downloaden.

dynamische.png

Procesbegeleider Deel B

Bent u een procesbegeleider voor deel B dan zijn er twee stappenplannen waar u gebruik van kunt maken:

De procesbegeleider

De school

Voorbeelden

U vindt hier een paar prachtige voorbeelden van de dynamische schooldag.