Mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen

Bewegingsonderwijs in de buitenruimte biedt mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen. We geven een toelichting op de verschillende factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de lessen, de belasting/ontlasting en veiligheid van de leerkracht en kinderen. Elke school heeft zijn eigen buitenruimte, en dus eigen mogelijkheden en beperkingen m.b.t. het verzorgen van bewegingsonderwijs in de buitenruimte.

We beschrijven de randvoorwaarden binnen de onderstaande vierdeling

  1. De gemeente. De minimale randvoorwaarden voor de gemeente waaraan een accommodatie moet voldoen om verantwoord bewegingsonderwijs buiten te kunnen geven. We maken hierbij onderscheid in de verantwoordelijkheid van de gemeente (1) en die van de school (2), waarbij door beide partijen rekening gehouden wordt met ARBO voorschriften.
  2. De school. De randvoorwaarden voor de school, zoals beleid, facilitering en veiligheid
  3. De les. De aandachtspunten voor de les bewegingsonderwijs, vanuit verschillende perspectieven (denk aan de leerkracht, leerling en curriculum). Inclusief verschillende (on)mogelijkheden om het bewegingsonderwijs buiten verantwoord vorm te geven.
  4. Het weer. De effecten van verschillende weersomstandigheden