Randvoorwaarden school

Schoolbeleid

Communicatie naar ouders over gepaste kleding en schoeisel voor de buitenruimte, insmeren bij zonnig weer etc.

Facilitering door de school(leiding)

De school faciliteert in tijd als er meer tijd nodig is om op en af te bouwen dan in een binnenruimte.

De school zorgt voor goede arbeidsvoorwaarden voor de leerkracht (bijvoorbeeld toilet dichtbij en een pauzeplek).

De school faciliteert scholing om inhoudelijke kennis van de (vak)leerkracht te vergroten. De meeste (vak)leerkrachten zijn niet opgeleid om in het PO buitenlessen te geven.

De school overweegt een dubbele bezetting op basis van de fysieke veiligheid (zie onder) en het (pedagogisch) toezicht. Denk aan weglopen van een (boos) kind of de beperkte mogelijkheden om kinderen een ‘nadenkplek’ te geven.

Er is een vastgelegd ‘slecht weer scenario’,

- uitwijken naar een ander moment/een andere dag

- er wordt structureel meer bewegingsonderwijs gegeven dan de norm aangeeft, meer dan 2 x 45 per week. Dan kan er af en toe een les uitvallen.

Bijvoorbeeld: een school die structureel 45 minuten bewegingsonderwijs in een binnenruimte en 2 x 30 minuten in de buitenruimte heeft ingeroosterd. In totaal worden er elke week 105 minuten bewegingsonderwijs gegeven, 15 minuten meer dan de wettelijke norm aangeeft (90 minuten). Er kan dan om de twee weken een les uitvallen. Of mogelijk vallen er in het herfst- of winterseizoen wat vaker lessen uit dan in het lente- of zomerseizoen.

Veiligheid

Bij grotere afstand tot school (meer dan 100 meter):

 • EHBO-materialen zijn aanwezig op de buitenlocatie
 • Telefoon beschikbaar (112)
 • Toiletvoorziening bij de buitenruimte of dubbele bezetting voor toiletbezoek.
 • Dubbele bezetting in het geval van calamiteiten
 • Toezicht op de materialen van de gymles als de (vak)leerkracht pauze heeft: dubbele bezetting

Sociale veiligheid

In de buitenruimte is het lastiger om de sociale veiligheid te waarborgen. Er zijn meerdere facetten die hierin een rol spelen, denk aan;

 • De buitenruimte is kwetsbaar met betrekking tot eventuele toeschouwers (buurtbewoners, ouders, andere groepen/leerlingen). Deze exposure naar buiten toe kan vooral voor zorgleerlingen een onveilig gevoel geven.
 • Instructie, tussen- en eindevaluatie kan lastiger uit te voeren zijn door geluidsinvloeden van buitenaf (dit kan ook effect hebben op de fysieke veiligheid). Hierdoor kan het ook lastiger zijn om te motiveren en corrigeren bij gedrag.
 • Beperkt overzicht met zicht en gehoor over alle kinderen door bomen, struiken, grotere afstand.

Bereikbaarheid en afstand

Kinderen zijn minder goed/snel bereikbaar met stem en door de afstand.

Overzicht (en overwicht) van de leerkracht is buiten minder goed door:

 • Grotere ruimte
 • Weersomstandigheden: zoals mist, wind en regen
 • Stem van de leerkracht rijkt minder ver/ moet meer volume hebben.
 • Indien er meer activiteiten op het plein zijn (pauzes, bewegend leren, ouders) kan onrust en sociale onveiligheid (bekeken voelen) groter zijn voor leerling en lesgever.
 • Het rustig bespreken met kinderen is een aandachtpunt. Denk aan een (overkapte) plek (theater/bankjes) op een rustige plek
 • Afhankelijk van de afstand naar een toilet, extra begeleiding

Inhoud van de les

Er is een vakwerkplan voor de (combinatie van binnen en) buitenlessen aanwezig met een jaarplanning. Hierin is een goede verdeling van de activiteiten over de leerlijnen opgenomen, rekening houdend met een goede opbouw (methodiek) en verschillen tussen kinderen.

De leerkrachten zijn voldoende competent, flexibel en creatief om het curriculum buiten vorm te geven omdat de omstandigheden van dag op dag kunnen wisselen.

Leerlijnanalyse en checklist

Omdat de buiten- of alternatieve locatie vaak uitdagingen voor de onderwijsinhoud met zich meebrengt heeft het OTS op de website impulsbewegingsonderwijs.nl een leerlijnanalyse gemaakt. Per leerlijn én per accommodatie type wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn.

Er zijn ook uitdagingen voor de randvoorwaarden van de les bewegingsonderwijs. In de checklist staan naast de leerlijnen bewegingsonderwijs voorwaarden zoals een jaarplanning, veiligheid van leerkracht en leerlingen, leermiddelen en arbeidsomstandigheden. Ook de bevoegdheid en met name de bekwaamheid van de (vak)leerkracht vraagt extra aandacht.

QR-CODE naar checklist pagina