Randvoorwaarden gemeente

Taken gemeente bij alternatieve locatie bewegingsonderwijs

Als er in overleg gekozen wordt door gemeente en schoolbestuur voor een alternatieve buitenlocatie heeft de gemeente de zorgplicht voor de financiering van de inrichting van de buitenlocatie. Je kan hierbij denken aan de faciliteiten, de veiligheid en de materialen. Op sommige plekken is dit geen vanzelfsprekendheid en is samen, gemeente, school en (vak)leerkracht, afspraken maken essentieel.

De Arbocatalogus PO waarbij rekening wordt gehouden met personeel, veiligheid en gezondheid is daarbij het uitgangspunt. Al deze zaken worden dan opgenomen in het integraal huisvestingsplan (IHP). En daarbij is het belangrijk dat de gekozen oplossingen worden geëvalueerd.

Voor de afstand tussen de school en de buitenlocatie kunnen dezelfde normen worden aangehouden als voor een binnen gymzaal. Het is wenselijk om de accommodaties zo dicht mogelijk bij de school te hebben om zo min mogelijk onderwijstijd te verliezen. Een gymzaal voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs ligt op maximaal 1 kilometer van de school volgens de modelverordening van de VNG. De KVLO adviseert een maximum van 750 meter voor het basisonderwijs en een maximum van 300 meter voor het speciaal onderwijs, als er geen mogelijkheid is voor een gymlokaal direct bij de school.

Voor de inrichting van de buitenlocatie zijn een aantal accommodatiefaciliteiten van belang (Arbeidsomstandighedenbesluit), denk hierbij aan;

 • Waar gaan leerkracht en kinderen naar het toilet?  Deze moet zichtbaar en veilig bereikbaar zijn vanaf de buitenlocatie. Er is onderscheid tussen leerling- en leerkrachttoilet.
 • Waar kleden kinderen en leerkracht zich om?
 • Zijn er voldoende schaduw- en schuilplekken bij zon, regen en hagel?
 • Waar kan de leerkracht pauzeren?
 • Is er een goede instructieruimte beschikbaar?

De gemeente zorgt voor opbergmogelijkheden voor materialen. De materialen zijn goed bereikbaar en verplaatsbaar:

 • Bijvoorbeeld een waterdichte container
 • Mogelijkheid tot drogen en ventileren van materialen

De gemeente zorgt voor voldoende beschikbare ruimte voor bewegingsonderwijs.

 • Is er voldoende m2 ruimte beschikbaar voor een buitenlocatie, 308 m2?
 • Is er voldoende ruimte op het schoolplein als er zowel buiten gespeeld wordt als bewegingsonderwijs wordt gegeven?
 • Is er afbakening tussen lesruimte en speelruimte als er gebruik wordt gemaakt van een schoolplein als accommodatie voor bewegingsonderwijs buiten?

Fysieke veiligheid

Een aandachtspunt voor herinrichting door de gemeente is dat er andere wetten (WAS) in de buitenruimte (valvlakken, demping etc.) gelden dan in de binnen accommodatie.

Controle op de buitenlocatie door de gemeente vergt aandacht. Mogelijk is er een hogere frequentie van controle nodig in vergelijking tot een binnenlocatie. Denk aan:

 • Materialen
 • Splinters – slijtage - scherpe kanten
 • Valdemping van de ondergrond (buitenruimte heeft andere voorwaarden)

Rekening houden met de ligging van de buitenruimte:

 • Ligt de buitenruimte dicht bij een weg?
 • Is de veiligheid te borgen voor kinderen die ongewenst gedrag vertonen (weglopen van de situatie)

Materiaal

De gemeente stelt een onderwijs leerpakket beschikbaar voor zowel groot- als klein materiaal

 • Mogelijkheid tot het nastreven van de kerndoelen bewegingsonderwijs en het aanbieden van alle leerlijnen bewegingsonderwijs (SLO).
 • Zorgdragen voor voldoende materialen om differentiatie en variatie mogelijk te maken.

Afschrijving van materiaal in de buitenruimte is groter. De gemeente faciliteert;

 • Slijtvast materiaal (bijvoorbeeld anti-vocht)
 • Makkelijk verplaatsbare materialen

In het verband met grotere slijtage van de materialen zal er rekening gehouden moeten worden met extra budget voor het vervangen en vernieuwen van de materialen.

Dit budget wordt opgenomen in het meerjarig vervangingsplan, net als de kosten voor de jaarlijkse inspectie en het afvoeren van afgekeurde materialen.