Uitgaan van gymzaal

Wanneer er (nog) geen gymzaal beschikbaar is voor één of beide lessen, of wanneer de school bewust kiest voor een alternatieve locatie zijn er meerdere oplossingen denkbaar om een les bewegingsonderwijs te geven.

Verplaatsbare gymzaal

Als eerste wordt altijd gekeken naar een verplaatsbare gymzaal. Dit biedt, totdat er voldoende capaciteit is, het beste alternatief voor een structurele gymzaal. In een verplaatsbare gymzaal kunnen dezelfde voorwaarden gecreëerd worden als in een reguliere gymzaal.

Blaashal

Een blaashal over een buitenspeelterrein kan mogelijkheden bieden om toch nabij de school bewegingsonderwijs te realiseren. Enkele afwegingen om hiervoor te kiezen zijn:

De gewenste speelvoorziening en/of sportveld eerder aanleggen en overkappen met een opblaashal*, waarbij voldaan wordt aan de Leerlijnanalyse en checklist

  • Dit kan opwegen tegen de kosten voor leerlingenvervoer
  • Er blijft na gereedkomen nieuwbouw een openbaar speelterrein over

Voorbeelduitwerking Lelystad verschillende scenario's

  • Scenario 1: vervoer
  • Scenario 2: noodgymzaal
  • Scenario 3: speelvoorziening/sportveld met opblaashal

*Houd bij een opblaashal rekening met de werkplekvoorziening voor de leerkracht (o.a. akoestiek volgens de ARBO catalogus (die voldoet aan de KVLO/NOC*NSF normeringen (nagalmtijden-tabel) en sanitair.

MicrosoftTeams-image

Vergroten speelzaal

In het geval van beperkt ruimtegebrek kan het een oplossing zijn om het bestaande speellokaal te vergroten en verhogen. Of bij nieuwbouw dit gelijk te realiseren.

In een vergrote én verhoogde speelzaal kunnen naast de groepen 1 en 2 ook de groepen 3 en 4 bewegingsonderwijs krijgen. Voorbeeld naar Lelystad.

WhatsApp Image 2023-10-17 at 10.56.03

Buitenruimte

Behoren bovenstaande 3 oplossingen niet tot de mogelijkheden, dan kan gekeken worden naar een tijdelijke oplossing met:

A. Buitengymzaal

B. Sportcourt met sportondergrond (Playground, Cruyffcourt, etc.)

C. Sportvelden

D. Schoolplein

E. Enkele lessen in park, bos, duin, strand

Om alle kerndoelen en leerlijnen in het geval van bewegingsonderwijs in de buitenruimte te behalen is een combinatie van één buitenles met één les in een gymzaal de meest optimale keuze (als er onvoldoende zaalruimte beschikbaar is voor twee lesuren in de binnenruimte).

WhatsApp Image 2023-07-04 at 11.53.28