Uitdaging voor kleinere gemeentes en dorpen/steden

De wettelijke verplichting tot het verzorgen van 1,5 uur bewegingsonderwijs kan voor scholen in kleinere gemeentes een uitdaging zijn. Vaak is er geen gymzaal in de buurt en zorgt de formatie en het aantal groepen ervoor dat het aanstellen van een vakleerkracht ingewikkeld is.

Hoe zorg je er bij voorbeeld voor dat de vakleerkracht een degelijke baan aangeboden krijgt, waardoor hij/zij structureel verbonden kan zijn aan de school? Hoe ga je om met het werkgeversrisico bij eventuele groei of krimp binnen de school? Hoe stel je een vakleerkracht aan, als één-pitter binnen een gemeente, wanneer de school maar 3-4 groepen heeft?

Samenwerking binnen de regio

In het voorbeeld van Lelystad is uitgewerkt hoe meerdere schoolbesturen samenwerken t.b.v. bewegingsonderwijs binnen één stad. Deze aanpak kan ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor gemeentes waar de afstand tussen dorpen/ steden groter is. Ook hier kan school bestuurlijke samenwerking oplossingen bieden. Voor een structurele aanpak, waarbij vakleerkrachten verbonden willen blijven aan de organisatie, is het vormen van een vakgroep als professionele leergemeenschap (PLG) helpend.

Om school bestuurlijke samenwerking mogelijk te maken worden de volgende onderzoeksvragen positief beantwoord.

Herkennen de schoolbesturen de volgende knelpunten?

 • De scholen hebben onvoldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs.
 • De scholen kunnen vakleerkrachten onvoldoende formatie aanbieden, waardoor er geen volwaardige baan of continuïteit mogelijk is.
 • Er is onderwijstijdsverlies door inefficiënte roostering.

Zijn de schoolbesturen bereid om samen te werken op het gebied van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs?

 • Besturen zijn bereid om binnen verschillende denominaties samen te werken.
 • Besturen bepalen samen welk schoolbestuur werkgever wordt
 • Besturen maken detacheringsovereenkomsten waarin bestuur overstijgende afspraken zijn vastgelegd.
 • Besturen delen werkgeversrisico over meerdere scholen/besturen, waarbij de vakleerkrachten één werkgever hebben.
 • Besturen maken een bestuur overstijgend rooster, waarbij vakleerkrachten meerdere scholen met een kleine formatie op één dag in dezelfde gymzaal kunnen bedienen.
 • Besturen roosteren scholen met grotere reisafstand aan het begin- en einde van een lesdag, waardoor de effectieve lestijd mogelijk wordt vergroot of de planning van gymzalen effectiever kan worden.

Zijn de besturen bereid om de samenwerking te borgen binnen een vakgroep?

 • Besturen stellen een coördinator/coördinatorenteam aan die de complexe organisatie regelt en een bestuur overstijgende vakgroep aanstuurt (voorbeeld Lelystad).
 • Besturen ondersteunen de vakgroep in het vormen van een professionele leergemeenschap.

Samenwerking

Welke partijen hebben invloed op het realiseren van de samenwerking op het gebied van bewegingsonderwijs?

 • De schoolbesturen initiëren de samenwerking met elkaar.
 • De gemeente(s) is/zijn actief betrokken bij het samenbrengen van schoolbesturen.
 • De gemeente(s) is/zijn actief betrokken bij de roostering van gymzalen.

Inventarisatie

Welke formatie t.b.v. het bewegingsonderwijs is er per school nodig, hoe is de spreiding van gymzalen en de scholen in de regio?

 • Besturen koppelen formatie gebaseerd op bovenstaande gegevens.

Welke mogelijkheden zijn er om fte aan te vullen met andere werkzaamheden om tot een passende baan te komen?

 • De school breidt de baan van een vakleerkracht uit met taken binnen de school (denk aan: dynamische schooldag, MRT, gedragsspecialist, activiteitencoördinator, gezonde school specialist e.d.).
 • De gemeente vult de formatie aan met naschoolse inzet in het kader van beweegstimulering.

Resultaat

Schoolbesturen dragen samen de risico's.

Er is één aanspreekpunt voor de gemeentes v.w.b. het beweegaanbod voor 4-12 jarigen.

Voor vakleerkrachten kan bovenstaande zorgen voor een passende baan, waarbij bijvoorbeeld tussendoor reizen van locatie a naar b (inclusief op- en afbouw) verminderd kan worden.

De samenwerking tussen vakleerkrachten in een vakgroep zorgt voor hogere kwaliteit en een gezamenlijke aanpak van het bewegingsonderwijs.

Indien u vragen heeft of ondersteuning wenst, kunt u contact opnemen per e-mail: onderwijs@kvlo.nl