Vakwerkplan

In het vakwerkplan zit een bestuurs- en een schooldeel. In het vakwerkplan beschrijft een bestuur op macroniveau wat haar visie is bewegingsonderwijs en hoe zij haar visie wil bereiken.
De school beschrijft op mesoniveau wat de afspraken zijn binnen school voor bewegen en bewegingsonderwijs en de jaarplanning met lesinhoud.
Vanuit de KVLO is er een voorbeeld van een vakwerkplan beschikbaar. Deze is hier te downloaden.

Inhoud lessen bewegingsonderwijs

In het vakwerkplan maakt het bestuur en/of de school een keuze over de inhoud van de lessen bewegingsonderwijs. Vanuit welke visie worden de lessen ingericht, wordt er gebruikt van een methode gemaakt, welke leerlijnen komen in de jaarplanning

Logo KVLO.png

Jaarplanning

In de jaarplanning maakt de school/vakleerkracht op planmatige wijze een overzicht hoe de leerdoelen voor het vak bewegingsonderwijs worden aangeboden tijdens de schoolloopbaan van een leerling. De jaarplanning beschrijft de doorlopende leerlijnen die gehanteerd worden.

De jaarplanning is in het geval van ongelukken en aansprakelijkheid de onderbouwing hoe en op welke wijze bewegingsthema’s methodisch zijn opgebouwd.

Vanuit de KVLO is er een voorbeeld van een jaarplanning beschikbaar. (Voorbeeld jaarplanning download)