Vakgroep meerdere besturen in één stad

We spreken van een vakgroep werkzaam voor meerdere besturen in één stad als vakleerkrachten binnen de vakgroep onder verschillende schoolbesturen vallen.

Alle voordelen die bij de vakgroep onder één bestuur worden belicht zijn ook van toepassing bij deze organisatievorm.

Vooral voor kleinere besturen is deze organisatievorm de meest wenselijke om de kosten en het werkgeversrisico zoveel mogelijk te verdelen.

Goed voorbeeld

Lelystad is een goed voorbeeld van een mogelijke samenwerking op bewegingsonderwijs door verschillende besturen. De gemeente Lelystad heeft als visie dat er voor alle kinderen binnen de stad goed bewegingsonderwijs moet worden gerealiseerd ongeacht welk onderwijstype er wordt aangeboden.

De gemeente neemt hierin ook een rol door de kosten van de vakgroep-coördinatie deels te financieren. De vakgroep coördinator heeft hierdoor werkzaamheden binnen onderwijs maar is ook betrokken bij gemeentelijke zaken zoals schoolhuisvesting, nieuwe zalen, inrichting zalen, roostering gymzalen etc.

De vakleerkrachten worden binnen deze vakgroep bestuur overstijgend weggezet, waarbij er contracten * zijn opgesteld tussen de besturen over hoe de verantwoordelijkheid over deze vakleerkrachten geregeld is.

Alle vakleerkrachten werken op papier voor het grootste bestuur, waarbij het werkgeversrisico is afgedekt binnen de contracten, zodat bij eventuele boventalligheid de kosten naar rato verdeeld worden over de besturen.

De vakgroep binnen meerdere besturen in één stad is een goede oplossing voor middelgrote steden. Voor de buitengebieden met veelal kleinere besturen is het advies om een samenwerking aan te gaan met andere schoolbesturen binnen de regio/provincie. 

  • een voorbeeldcontract voor meerdere besturen is op te vragen via ots@kvlo.nl

Rol procesbegeleider

De procesbegeleider heeft als hoofddoel om de besturen en de gemeente samen te brengen, beleid te maken op bewegingsonderwijs in samenwerking met de verschillende besturen en de vakleerkrachten, een vakgroep op te zetten onder deze samenwerkingsovereenkomst, beleid schrijven op de wijze van professionalisering en intervisie en het afstemmen van roostering en zaalverdeling.