Vakgroep met één bestuur

We spreken van een vakgroep binnen één bestuur als alle vakleerkrachten binnen de vakgroep bij hetzelfde bestuur in dienst zijn.

Het bestuur kan hierdoor samenwerken en de kosten van o.a. professionalisering, bovenschoolse coördinatie en gedeelde leermiddelen bekostigen.

De scholen binnen het bestuur kunnen op roostering van de vakleerkracht samenwerken, waardoor vakleerkrachten effectiever ingeroosterd kunnen worden. Hierdoor kunnen vakleerkrachten gekoppeld worden aan meerdere scholen waardoor er volwaardige banen gecreëerd kunnen worden en werken binnen het primair onderwijs attractiever kan worden voor (afgestudeerde) vakleerkrachten.

Bij krimp van school A kan dit op bestuursniveau worden opgevangen met scholen die groei hebben en kunnen de kosten van eventuele boventalligheid onder de scholen verdeeld worden.

Samenwerking op roostering kan ook zaken als looptijd en lestijd verlies verminderen.

De vakgroep binnen één bestuur gaat in de regel uit van een bestuur van minimaal 15 scholen. Bij minder scholen is het advies om een samenwerking aan te gaan met andere schoolbesturen om een gezamenlijk beleid te maken voor bewegingsonderwijs.

Voorbeeld vakgroep ASG Almere

Rol procesbegeleider

De procesbegeleider heeft als hoofddoel om de vakgroep samen te brengen, beleid te maken op bewegingsonderwijs in samenwerking met het bestuur en de vakgroep, beleid schrijven op de wijze van professionalisering en intervisie en het afstemmen van roostering en zaalverdeling.