Voorbeelden één bestuur, Almere

Twee voorbeelden vanuit 2 verschillende steden waarin de vakgroep is ondergebracht bij één schoolbestuur.

Voorbeeld vakgroep Almere ASG

Vakgroep ASG

De vakgroep Almere is een vakgroep die vanuit één bestuur werkt. In Almere zijn er drie grote besturen die op het gebied van werkgeverschap onafhankelijk van elkaar functioneren. Inhoudelijk en op het gebied van het naschools aanbod werkt ASG samen met het schoolbestuur Prisma.

Door de vakleerkrachten een bestuursaanstelling te verlenen is er flexibiliteit in het roosteren van vakleerkrachten, waardoor krimp en groei van scholen opgevangen kan worden.

De vakleerkrachten werken als vakgroep vanuit één gedeelde visie aan goed bewegingsonderwijs. Door samen te werken in werkgroepen, gezamenlijke scholing en intervisie is er ruimte voor ontwikkeling, ondersteuning en innovaties.

Coördinatie 

De coördinatiegroep ontzorgt directies op het gebied van randvoorwaarden bewegingsonderwijs, personele inzet en scholing. De coördinatiegroep bestaat bewust uit meerdere leden. Door met meerdere mensen te ontwikkelen wordt de kwaliteit van het beleid beter en door gebruik te maken van de individuele kwaliteiten biedt de werkgever doorgroeimogelijkheden voor de vakleerkracht en coördinator.

Almere Kenniscentrum Talent

Bovengenoemde visie en doorgroeimogelijkheden worden ook toegepast binnen de AKT (Almere Kenniscentrum Talent) naschoolse lessen. Binnen het AKT worden vakleerkrachten ingezet om wekelijks meer dan 60 naschoolse lessen te verzorgen, waarbij de coördinatiegroep AKT (0,6 fte) de randvoorwaarden verzorgt.
Vakleerkrachten worden gesubsidieerd vanuit de buurtsportcoachregeling van de gemeente Almere. In de aanstelling van de vakleerkracht worden naschoolse lessen in mindering gebracht op het totaal aan lesgebonden tijd.

Vakgroep logo