Stappenplan van procesbegeleider

We beschrijven het stappenplan voor de procesbegeleider voor de processen van deel B, de dynamische schooldag.

Stap 1: Inventariseren van kennis en vaardigheden

Inventarisatie van kennis en vaardigheden van de procesbegeleider

Elke procesbegeleider zal met een ander profiel aan zijn taak beginnen. Het bijzondere van het thema Dynamische Schooldag is dat het thema de afgelopen 7 jaar is ontstaan, waardoor opleidingen er nog geen aandacht voor hebben/of hebben gehad. Er zijn weinig geschikte achtergrond publicaties. Er zijn al wel veel producten op de markt, waarvan de diversiteit enorm is en de kwaliteit of prijs/kwaliteit vaak gering.

Het thema Dynamische Schooldag kent vele aspecten.

 • Visie(ontwikkeling)
 • (Wetenschappelijke) verantwoording (klik voor artikel)
 • Definiëring en indeling (klik voor artikel)
 • Schoolomgeving
 • Schoolplein (klik voor artikelen)
 • Op vele scholen is hier meer winst te behalen dan meeste leerkrachten vermoeden. Als de pauze niet het gewenste effect heeft, heeft dat groet invloed op het pedagogisch klimaat, het welzijn van (een aantal) kinderen en op de executieve functies. De pauze heeft dan geen ontspannend, maar een (mentaal) inspannend effect.

factsheet schoolplein

artikel Het plein wacht (1)

artikel Het plein wacht (2)

artikel het plein wacht (3)

 • Schoolgebouw (inclusief speelzaal en gymzaal)

Artikel Twijn

 • Inrichting en meubilair klaslokaal

Bewegen in het curriculum

artikel

 • Beter leren bewegen: Bewegingsonderwijs en kleine motorische ontwikkeling en schrijven
 • Bewegen tussen leren: de pauze, de gymles en de energizer
 • Bewegen tijdens leren: kinderen bewegen tijdens het uitvoeren van opdrachten. Er is geen link tussen de beweging en de opdracht (het leerdoel)
 • Bewegen om te leren: er is een verband tussen de beweging/ervaring en het te leren doen. Vooral automatiseren en begripsvorming.
 • Bij bewegen tijdens en om te leren behoort ook kennis van didactiek m.b.t het vakgebied (Taal, Rekenen, WO), dat bewegend wordt aangeboden.

Voor de procesbegeleider is een inventarisatie van de eigen kennis op het gebied van het dynamischer maken van schooldagen en vaardigheden op het gebied van implementatietrajecten een aan te raden eerste stap.

Stap 2: Kennis en vaardigheden verwerven of aanvullen

Kennis en vaardigheden verwerven of aanvullen

Vanuit de inventarisatie van eigen kennis en mogelijkheden volgt en plan ….

 • Op welke thema's is de procesbegeleider reeds bekwaam? Houd dit bij, het thema ontwikkelt zich snel.
 • Procesbegeleider bekwaamt zich – verder - door scholing, ervaring opdoen, bezoek aan inspirerende scholen of leerkrachten, literatuurstudie e.d.
 • Procesbegeleider gebruikt kennis in de school/bestuur
 • Procesbegeleider haalt kennis bij externe partij(en)

En optie is studiereis voor procesbegeleiders langs voorbeeldscholen:

Bijvoorbeeld eendaagse: Lichtpunt in Rhoon in ochtend – Middag Twijn Alblasserdam – Eind middag lezing -  avond kennisuitwisseling

2-daagse reis... met natuurschool en Vrijeschool in Kralingen (zowel werkvormen als klasseninrichting)

Bij voldoende belangstelling wordt dit idee uitgewerkt door het Ondersteuningsteam.

Mogelijke scholing op het thema Dynamische Schooldag

 • 2-jarige opleiding AiB
 • Cursussen en workshops
 • Studiedagen van ….
 • Voor de groepen 1 en 2 : Studio Swing/Lenneke Gentle (voor koppelen van dans aan taal en rekenen), KOMMEE voor verrijken van het buitenspelen, Huis van Beweging (voor beweeginitiatieven met kleuters)

Mogelijke literatuur op het gebied van implementatie

Bananenschillen op school van Marald mens

Doorloopjes

Hoofdstuk Curriculum ontwerp

Stap 3: Beginsituatie van de school in kaart brengen

Beginsituatie van de school in kaart brengen

Deze stap is ook stap 1 van het stappenplan van de school. Zie stappenplan school.