Voorbeeld om tot passende zaalroostering te komen

Om passende roostering in de praktijk te realiseren zijn er goede voorbeelden, waarbij onderwijs verantwoordelijk is voor het proces om te komen tot inroostering op maat. Zeker als er vakleerkrachten werkzaam zijn die op meerdere scholen het bewegingsonderwijs verzorgen en de zaalruimtes niet royaal zijn.

Almere: roostering bij combinatie van 1 loopschool en 1 school die nabij is: met inzet van 1 vakleerkracht of goede afstemming tussen beide scholen

Voorbeeldroosters bij meerdere scholen

Advies is dit proces van roostering uit te laten voeren door de functionaris (bijvoorbeeld een coƶrdinator bewegingsonderwijs) die als schakel tussen de gemeente en onderwijs fungeert. Door het totaaloverzicht van vraag en mogelijkheden en het betrekken van de lesgevers kan maximale efficiƫntie in roostering bereikt worden.

Excel document mogelijke roosters Lelystad:

reguliere roosters

continuroosters