Materiaalkeuze in de buitenruimte

Voor het aanbieden van kwalitatief goed bewegingsonderwijs is uiteraard het tot de beschikking hebben van voldoende en deugdelijke materiaal noodzakelijk. Dit is een taak van de gemeente.

Om in een buitenaccommodatie voldoende bewegingsuitdagingen te kunnen realiseren zijn verschillende specifieke materialen nodig waardoor alle leerlijnen in de volle breedte aangeboden kunnen worden. De (vak)leerkracht denkt na over geschikte ruimte(s), geschikte ondergrond en materialen voor het optimaal aanbieden van de verschillende leerlijnen. Ook variatie om tot differentiatie te kunnen komen speelt hierbij een rol.

Denk hierbij aan:

  • Vast groot materiaal zoals en zwaai-installatie, rekstokken/duikelstangen, klim- en klautermogelijkheden (om de leerlijnen springen, zwaaien, over de kop gaan, klimmen, mikken doelspelen mogelijk te maken)
  • Verplaatsbaar groot materiaal zoals valmatten, springkasten, frames, blokken (om de leerlijnen over de kop gaan, stoeispelen, springen, balanceren, klimmen, doelspelen en tikspelen mogelijk te maken)
  • Klein materiaal vergelijkbaar met de gymzaal (om de leerlijnen springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek mogelijk te maken)
  • (Klim)situaties geschikt voor alle leeftijden en beweegniveaus
  • Aantal mogelijkheden per leerlijn om te variëren/differentiëren in materiaal

Houd rekening met;

  • Grotere slijtage van de materialen
  • Kans op vandalisme
  • Afstemming waar het beheer en onderhoud van ondergrond en grote/kleine materialen wordt weggezet (school en/of gemeente)

De initiële kosten liggen lager bij een buitengymzaal dan bij een reguliere gymzaal. De afschrijving van klein en groot materiaal zal echter hoger zijn. Het is zaak om een reëel afschrijvingsplan op te stellen, zodat schade aan en vervanging van materialen tijdig kan worden hersteld/gerealiseerd.