Bewegen en bewegingsonderwijs

Verschil bewegen en bewegingsonderwijs

Binnen de subsidie is er een duidelijk verschil tussen bewegingsonderwijs en meer bewegen.

Het doel van bewegingsonderwijs is om kinderen beter te leren bewegen, het gaat hierbij om de kwaliteit van bewegen en het realiseren van de kerndoelen voor bewegingsonderwijs en de daarbij behorende leerlijnen bewegingsonderwijs. We spreken dan over het ontwikkelen van motorische vaardigheden.

Bij meer bewegen onder schooltijd is het doel ruimer. De insteek is meer gericht op de bredere positieve effecten van bewegen. We spreken dan van een dynamische schooldag waarbij er meer bewogen wordt door de dag heen en tijdens andere schoolvakken. Bij meer bewegen kan bewegen ook als middel worden ingezet om kerndoelen van andere vakken te ondersteunen.

bobble baan.jpg