Stap 1 inventariseren:

De procesbegeleider maakt een inventarisatie van de volgende zaken;

 • Wat is de wens van het bestuur voor bewegingsonderwijs?
 • Welke vakleerkrachten zijn werkzaam voor het bestuur?
 • Inventariseren welke lessen (gedeeltelijk) door groepsleerkrachten worden verzorgd
 • Welke scholen voldoen aan 2x 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegd leerkracht
 • Tip: Laat de scholen de scan bewegingsonderwijs invullen (link)

Stap 2: Randvoorwaarden organiseren, beleid maken

Welke financiën zijn er inzetbaar voor de professionele leergemeenschap (vakgroep) vanuit het bestuur?

 • Financiën voor scholing
 • Financiën voor bijeenkomsten
 • Financiën voor lesmateriaal
 • Financiën voor methodes/leerlingvolgsysteem
 • Financiën voor leermiddelen
 • Financiën voor vakgroep coördinator, begeleiding etc.

Hoe stellen we vakleerkrachten bestuur breed aan?

 • Willen we voor alle scholen gezamenlijk roosteren?
 • Sollicitatie via vakgroep/bestuur of op schoolniveau?
 • Onder wiens verantwoordelijkheid valt het functioneren van de vakleerkracht?

Welke taakuren(link) kunnen worden ingezet per vakleerkracht per fte?

Welk gezamenlijk platform kan er gebruikt worden om documenten te delen binnen de vakgroep?

Stap 3: Vakleerkrachten en bestuur samenbrengen

 • Gezamenlijke visie bewegingsonderwijs formuleren
 • Beleidsplan (vakwerkplan)(link) gezamenlijk opstellen op bestuur niveau

Stap 4: Professionalisering opzetten

Organiseren van bijeenkomsten

 • Focus op verbinden en ontmoeten
 • Focus op met en van elkaar leren (intervisie)
 • Focus op verdieping van het vakgebied door bij- en nascholing

Opzetten van begeleiding trajecten (voor start- en vakbekwame vakleerkrachten)