Rooms Katholieke Basisschool Emmaus

Contactgegevens

Dr Saal van Zwanenbergln, HEESCH, 5384 BV

Kwaliteitscan
Thema Resultaat
A: Bevoegheden

Excellent

B: Wettelijk eis

Voldoende

C: Planning van het methodisch-didactisch aanbod

Goed

D: Doelmatig actief/Klassenmanagement

Goed

E: Aanbod - differentiatie

Voldoende

F: Afspraken, gedrag en groepsdynamica

Voldoende

G: Professionalisering – bekwaamheid

Kan beter

H: Zicht op ontwikkeling - LVS

Excellent