Rooms Katholieke Basisschool de Wheele

Contactgegevens

Welemanstraat, BORNE, 7622 HB

Kwaliteitscan
Thema Resultaat
A: Bevoegheden

Goed

B: Wettelijk eis

Voldoende

C: Planning van het methodisch-didactisch aanbod

Goed

D: Doelmatig actief/Klassenmanagement

Kan beter

E: Aanbod - differentiatie

Voldoende

F: Afspraken, gedrag en groepsdynamica

Voldoende

G: Professionalisering – bekwaamheid

Voldoende

H: Zicht op ontwikkeling - LVS

Goed