Het Gein

Contactgegevens

Cornelis Aarnoutsstraat, AMSTERDAM, 1106 ZG

Kwaliteitscan
Thema Resultaat
A: Bevoegheden

Excellent

B: Wettelijk eis

Voldoende

C: Planning van het methodisch-didactisch aanbod

Goed

D: Doelmatig actief/Klassenmanagement

Excellent

E: Aanbod - differentiatie

Voldoende

F: Afspraken, gedrag en groepsdynamica

Goed

G: Professionalisering – bekwaamheid

Excellent

H: Zicht op ontwikkeling - LVS

Excellent