Columbusschool

Contactgegevens

Marco Poloroute, ALMERE, 1363 LA

Kwaliteitscan
Thema Resultaat
A: Bevoegheden

Excellent

B: Wettelijk eis

Voldoende

C: Planning van het methodisch-didactisch aanbod

Excellent

D: Doelmatig actief/Klassenmanagement

Excellent

E: Aanbod - differentiatie

Excellent

F: Afspraken, gedrag en groepsdynamica

Excellent

G: Professionalisering – bekwaamheid

Excellent

H: Zicht op ontwikkeling - LVS

Goed