Procesbegeleider aanstellen

Via de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs kan een school/bestuur op verschillende doelen een procesbegeleider aanstellen. Het is niet noodzakelijk om hiervoor het gehele subsidiebedrag in te zetten.

Afhankelijk van het doel heeft de procesbegeleider een andere rol.

Subsidie deel A

Bij het realiseren van de deugdelijkheidseis bewegingsonderwijs zal een procesbegeleider worden aangesteld om voor een bestuur en/of meerdere besturen samenwerking op het gebied van bewegingsonderwijs mogelijk te maken. Door gezamenlijk de verantwoording voor goed bewegingsonderwijs te dragen kunnen scholen op het gebied van roostering gymzalen/vakleerkrachten effectiever inzetten.

Het ontstaan van een vakgroep geeft een kwalitatieve impuls aan bewegingsonderwijs. Om de kwaliteit van bewegingsonderwijs te verduurzamen is een x aantal fte (afhankelijk van de grootte van de vakgroep) na de subsidie periode gewenst.

Het ondersteuningsteam (OTS) kan worden ingezet om de procesbegeleider te voorzien van landelijke voorbeelden en oplossingen.

4A570525.jpg

Subsidie deel B

Bij het realiseren van meer bewegen in en rond de school kan de procesbegeleider worden aangesteld om op school/bestuur niveau aan te jagen, te organiseren, te ontwikkelen en te informeren. Deze rol kan op 1 of meerdere scholen worden uitgevoerd.

Het ondersteuningsteam (OTS) kan worden ingezet om de procesbegeleider te voorzien van landelijke voorbeelden en oplossingen

schommel.jpg

Aanstellen

De procesbegeleider kan de school/ het bestuur zelf in dienst nemen maar kan deze ook extern inhuren voor (een deel van) het subsidiebedrag.

Inschaling procesbegeleider

Afhankelijk van de verantwoordelijkheden die passen bij de invulling van de procesbegeleider kan door het bestuur de functiereeks vakgroep coördinator worden toegepast voor een correcte inschaling.

Een voorbeeld van de functiereeks van een vakgroep coördinator vindt u hier. Advies is om een procesbegeleider in te schalen in de onderwijs CAO PO schaal L10-L11-L12. Let hierbij op de tijdelijke aard van de subsidie en het duurzaam maken van de aanstelling.