Webinars huisvesting

Hier zijn de webinars terug te kijken over huisvesting

Webinar: Tekort binnen bestaande accommodaties - 4 oktober 2022

Webinar: Komen tot nieuwbouw en kwaliteitsslag huidige accommodaties - 11 oktober 2022

Huisvesting deel I - Tekort binnen bestaande accommodaties - 4 oktober 2022

We informeren je over de wettelijke regelingen, de verantwoordelijkheden en rollen van de gemeente, het schoolbestuur en de directie en je rol als Projectbegeleider in dit veld.

Met enkele voorbeelden willen we je inzicht geven in de (complexe) problematiek en we dragen oplossingsrichtingen aan.

Huisvesting deel II - Komen tot nieuwbouw en kwaliteitsslag huidige accommodaties- 11 oktober 2022

Aan bod komen de overwegingen, aandachtspunten en kansen die er zijn als duidelijk is dat er nieuw gebouwd gaat worden.

Tevens wordt de aanpassing van bestaande gymzalen besproken.

Met expert voorbeelden van Odin Wenting.