Inleiding

Elke school heeft recht op een binnen accommodatie geschikt voor bewegingsonderwijs 2 x 45 minuten voor alle groepen. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om te voorzien in deze behoefte.

Daar waar adequate onderwijshuisvesting voor bewegingsonderwijs niet ingeregeld kan worden voor de ingangsdatum van augustus 2023, kan in samenspraak met de gemeente/schoolbesturen gezocht worden naar tijdelijke oplossingen.

In het IHP (integraal huisvesting plan) wordt een stappenplan gemaakt voor een structurele oplossing. Let als school/bestuur erop tijdig de jaarlijkse WERKELIJKE gymzaalbehoefte aan te geven bij de gemeente. Zie punt 3: Onvoldoende toewijzing zaalruimte bewegingsonderwijs.

In veel gemeenten wordt gezocht naar een oplossing voor het accommodatiegebrek. Het geven van bewegingsonderwijs in de buitenruimte is een optie die vaak wordt overwogen.

Als een school in het primair onderwijs structureel 1 of 2 lessen bewegingsonderwijs buiten geeft, wordt een (vak)leerkracht geacht om het hele jaar buiten les te geven. In het voortgezet onderwijs worden de meeste scholen voorzien van zowel binnen- als buitenaccommodatie.  Doorgaans wordt de buiten accommodatie gebruikt tussen april en oktober. Bij minder geschikte weesomstandigheden kan worden uitgeweken naar de binnenruimte.  Deze vanzelfsprekendheid ontbreekt momenteel in het primair onderwijs.

Als bevoegd gezag is het belangrijk om stil te staan bij deze discrepantie en bespreekbaar te maken of het hele jaar buitengymmen’ een wenselijke situatie is voor basisschoolkinderen, leerkrachten en de kwaliteit van bewegingsonderwijs/ leren bewegen.

In dit document wordt beschreven met welke randvoorwaarden rekening gehouden kan worden om goed en veilig bewegingsonderwijs te kunnen verzorgen in de buitenruimte. Deze informatie ondersteunt gemeenten, schoolbesturen, directeuren, procesbegeleiders en (vak)leerkrachten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Het document gaat in op de randvoorwaarden, gevolgen en (on)mogelijkheden als de (tijdelijke) oplossing bewegingsonderwijs in de buitenruimte is.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 10.09.17 (3).jpeg